Фотогалерия

Видеогалерия
Ташкилий тузилма

Тошкент шахар хокимлиги Ободонлаштириш бош бошқармаси тизимидаги

ихтисослаштирилган бошқармаларнинг тасарруфидаги

объектлар жамлама руйхати

1. Шахар марказий кўчаларидан фойдаланиш, уларни сақлаш ва таъмирлаш ихтисослаштирилган бошқармаси:

вазифаси ўз балансидаги автотранспорт воситалари ва ишчи ходимлари билан шаҳар марказий кўчаларидаги йўлларини сақлаш (бахор-ёз мавсумида механик усулда ва қўл кучи билан тозалаш, сув сепиш (полив- промив), куз мавсумида хазонрезги даврида кўчаларни тозалаш, қиш мавсумида қум -туз коришмаси сепиш, қор уюмларидан тозалаш ва уларни олиб чиқиб кетиш, йўлларни тўлиқ ва жорий таъмирлаш.

тасарруфида куйидаги объектлар бор: Кўчалар сони - 77 та бўлиб, умумий майдони 7 347 700 м2. Бундан ташқари йўл элементлари Гранит парапетлар 39808 м2, темир тўсиқлар 30000 п/м, йўл бардюрлари 290236 п/м, транспорт йўл бекатлари 165 дона.

 1. Шахар сунъий иншоотларни фойдаланиш, уларни сақлаш ва таъмирлаш ихтисослаштирилган бошқармаси:

асосий вазифаси махсус аппаратлар ва ускуналар ёрдамида сунъий иншоотлар учун хавфли ва зарарли факторлар таъсирини назорат қилиш, бахолаш ва махсус лабораторияда ушбу иншоотларнинг умумий холатини аниклаш ишларини амалга ошириш, сунъий иншоотларда ногабарит юклар ташилишини ташкил килиш, ер ости йўлларини оклаш, ёритиш асбоблари билан таъминлаш, зиналари ва парапетларни ёзда чанг ва қишда қорлардан тозалаш ва х.кз.

тасарруфида куйидаги объектлар бор:

Транспорт тоннелари                                                  - 7 та

Автойўл утказгичлар                                                  - 27 та

Автойўл кўприклари                                                   - 84 та

Пиёдалар ўтиш кўприклари                                       - 40 та

Ер ости пиёдалар ўтиш жойлари                              - 40 та

 1. Ирригация хўжалигини ва кўкаламзорлаштириш объектларини таъмирлаш ихтисослаштирилган бошқармаси:

асосий. вазифаси балансидаги худудларни сақлаш, парваришлаш, таъмирлаш ишларини амалга оширади.

тасарруфида № 1 маршрут бўйлаб ва шахарнинг марказий туманлари худудларида жойлашган узунлиги 102,35 п/км бўлган майда ирригация тармоклари, кўкаламзор майдонлар 1 138,2 минг м2 ( 1072,6 м2да газон, 30 327 дона дарахт ва 7624 дона бута, 1593 минг дона мавсумий гуллар) мавжуд.

 

 1. Махсус суғориш ускуналарини таъмирлаш ва сақлаш  ихтисослаштирилган бошқармаси, шахарнинг хамма кўкаламзор майдонларини суғоришни вегетация даврида ёмгирлатиб сепиш усулида амалга оширади.

Корхона тасарруфида куйидаги объектлар мавжуд:

 

-         Метал суғориш  қувурлари                      - 689 712 п/м

-         Полиэтилен суғориш кувурлари             - 651 ООО п/м

-    Полиэтилен стояклар                                - 177 661 дона

 •     Метал стояклар                                                  - 112 119 дона

-      Спринклерлар                                                   - 2586 дона

     Задвижкалар                                                      - 4015 дона

-      Вентиллар                                                 - 77 дона

     Скважиналар                                                     - 97 дона

-      Насос  станциялари                                          - 71 дона

-      Кукаламзор майдон                                          - 1,3 га

-      Насос агрегатлари                                            - 202 донани ташкил қилади.

 

 1.  Дренаж ва коллекторларни таъмирлаш ва сақлаш ихтисослаштирилган бошқармаси, асосий вазифаси ер ости грунт сувларини пасайтириш вертикал скважиналарини, насос станцияларини, горизонтал дренажларни сақлаш, эксплуатация қилиш ва таъмирлаш ишларини амалга ошириш хисобланади.

Корхона тасарруфида куйидаги объектлар мавжуд:

 • Ёпик типдаги коллекторлар - 576 дона кудук, узунлиги 52,5 км
 • Горизонталь дренажлар 173 дона кудук, узунлиги 14,3 км
 • Вертикал дренажнинг горизантал кисми 64 дона кудуқ узунлиги 19,4км
 • Очиқ коллекторлар узунлиги 37 км
 • Скважиналар 120 дона
 • Насослар 95 дона
 • Инжекторлар 21 дона

-   Подпись: 12 та насос
2	та насос
3	та насос - 12 тм3
- 49 тмЗ
«Хамза-Кодирий» насос станцияси

-   “Шимолий вокзал” насос станцияси

-    Мирсалихова кучаси Темир йўл йўл утказгичи

-  Сунъий хавза Боги-Эрам

-   Сунъий хавза Навоий комплекси ва бошкдлар

 

 

 

 

6. Хукумат объектларига хизмат курсатиш ихтисослаштирилган бошқармаси тасарруфида куйидагилар мавжуд:

-   ирригация тармоғи                                                       --16 206 п/м

-  “Дурмон”даги сув хавзаси                                           --4000 кв.м.

-  кўкаламзор майдон хдммаси бўлиб                          -- 736929 кв.м.

шу жумладан:

Оксарой,                                                 --  85709 кв.м.

Куксарой А                                                       --  266726 кв.м.

Куксарой Б                                                      --   261338 кв.м

Шелковичная                                                          -- 45 626 кв.м ва хоказо.

49696 дона дарахт, 17301 дона бута, 293990 дона бир йиллик хамда 112955 дона кўп йиллик гуллар мавжуд.

 1. Марказий майдонларни ободонлаштириш ихтисослаштирилган бошқармаси, фаолияти пойтахтнинг ихтисослашган майдонларидаги қаттиқ копламали худудларни, кўкаламзорларни, ирригация тармокларини, кичик архитектура шаклларини, монумент ва хайкалларни ва бошка ободонлаштириш элементларини сақлаш, эксплуатация килиш ва таъмирлаш ишларини амалга оширишдир.

Бошқарма тасарруфида умумий майдони 228,6 гектар (2286300 м2) майдонни ташкил килган куйидаги объектлар мавжуд:

Объект номи

Майдон хажми (м2)

1

Миллий бог

258 104

2

Бурижар сохили

177 853

3

Олий Мажлис

84 776

4

Бунедкор куч.

44 5^9

5

Истиклол

310 750

6

Алишер Навои

180 028

7

Болалар ижод.уйи

29 906

8

Консерватория

183 513

9

Туркистон

116415

10

Жасорат

82 091

11

Шараф Рашидов

40 530

12

Сайилгох

86 401

13

Темурийлар муз.

73 425

14

Марказий. мехм.

18 981

15

Амир Темур

72 611

16

Шахидлар хотираси

143 600

17

Мирзо Улугбек

31 480

18

Кабуллар уйи

87 113

19

Хазрати Имом

86 200

20

Библиотека А.Навои

38 276

 

 

 

 

 

8.       Каналларни сацлаш, улардан фойдаланиш ва уларни таъмирлаш ихтисослаштирилган бошқармаси:

Асосий вазифалари :

Тошкент шаҳар худудида жойлашган магистрал каналларни ва улардаги иншоотларни сақлашга дойр ягона техник сиёсатини амалга ошириш;

Тошкент шахар худудида жойлашган магистрал каналлар ва сув хўжалиги иншоатларининг зарур даражадаги санитария холатини ва техник жихатдан ишончлилигини таъминлаш;

каналлардан ишончли фойдаланиш ва уларни ишлаш холатида сақлашга тайёрлаш;

каналларни санитария жихатидан тозалаш ишларини комплекс ва тубдан яхшилаш, каналларга туташ худудларни санитария, экология норма ва коидаларига мувофик ободонлаштириш функцияларинини амалга ошириш;

каналларнинг шахардаги участкаларини уларнинг куйилиш жойларини бетонлаш йўли билан реконструкция килиш, қирғоклар бўйида замонавий ландшафт архитектурасини кўллаган холда рекреацион зона барпо этиш;

сув ва энергия тежайдиган технологияларни жорий этиш;

ажратилган маблағлар, моддий-техника ресурслари, махсус техника ва асбоб-ускуналардан фойдаланиш самарадорлигини оширишдир.

Тасарруфида: 119 дона Тошкент шахри худудида жойлашган магистрал каналлар ва иншоотлар узунлиги 401,5 км ташкил этади.

 1. Марказий авария диспетчерлик хизмати корхонаси:

Асосий вазифаси уз балансидаги ихтисослаштирилган автотранспорт воситалари ва кичик механизация воситалари ёрдамида Шахарни турли

тадбирларга ташки безаш ишларида монтаж ва демонтаж ишларини амалга ошириш.

 • шахар ободонлаштириш жабҳаларида пайдо бўлиши мумкин булган авария холатларини экстрен бартараф этиш, шу жумладан йиқилган, синган дарахтларни ва шохларини олиб ташлаш, хазонрезги даврида интенсив равишда барг уюмларини йўқотиш, сув тошиш холатларида ва уларга йўл Кўймаслик учун ирригация тармоклари тикинларини ва кувур кўприкларни тозалаш, кишда катта муз қатламлари ва қор уюмларини йўкотиш, қутуриш касаллигини олдини олиш мақсадида шахардаги дайди хайвонларни тутиш, мурдаларини йўқотиш, марказий кўчалардаги устунларга ёпиштирилган реклама ва афишалар колдикларидан тозалаш, бундан ташқари ахолидан ва ДАН хизматидан тушган аризаларда кўрсатилган камчиликларни ўз кучи билан бартараф килиш ёки керакли ташкилотларни бу хакида хабардор Килиш, Ободонлаштириш тизимидаги барча корхоналарни махсус транспорт воситалари билан таъминлаш.

Хозирги кунда МАДХ балансида - 240 дона автотранспорт воситалари ва механизмлар мавжуд.

 

 

Тадбирлар